Skeppsmalns fiskeläge

Skeppsmaln är ett litet fiskeläge som ligger ca 3 mil från Örnsköldsvik. Sväng av vid Idbyn, ca 13 km norr om Örnsköldsvik så kommer du till de natursköna omgivningarna. Skeppsmalen står det på vägskyltarna, vilket inte är det rätta dialektala namnet. "Maln" ska det heta. Förr kallades fiskeläget Skiärsmahln eftersom det var ett skär som var kringflutet av vatten. Namnet Skeppsmaln är troligen en förvrängning av detta. I fiskeläget bor ca 10 året runt-boende. Det finns även många sommarstugor i området. Försäljning av bland annat rökt sik i några av sjöbodarna

Skagsudde fyr

Fyren ligger på Skagsudde - ett namn som kan låta bekant. Vädret på Skagsudde omnämns nämligen dagligen i väderrapporter. 1957 flyttades lotsbemanningen från den gamla lotsplatsen på Stora Haraskäret, till den nybyggda fyren på Skagsudde. Anläggningen är en kombinerad fyr- och lotsplats. Lotsar stationerade i Örnsköldsvik sköter fyren tillsammans med båtmän som är stationerade i fyren. Båtmännen rapporterar bland annat in väderförhållandena till SMHI, Statens Meteorologiska och Hydrografiska Institut. Fyren och udden är ett populärt utflyktsmål. Utsikten är fantastisk med havet som ligger öppet utanför. Vid klart väder kan man se Högbonden, Ulvöarna, Trysunda och Grisslan. Vid fyren står Korgubben - en gubbe av sten - och vaktar.

Kapellet

Gävlefiskarna byggde kapell på de platser de vistades sommartid, och Skeppsmalns kapell är ett sådant. Enligt skylten innanför dörren uppfördes kapellet mellan 1755 och 1799 och restaurerades 1951 av Emanuel Högberg. Kapellet rymmer omkring 100 besökare. Altartavlan som föreställer Kristus i Getsemane är från 1800-talet. Till vänster om altarkorset hänger en liten tavla i torrnålsteknik som föreställer haxen Anna som seglade påTrysunda. Under takåsen hänger votivskeppet Hoppet, dock inte den högbergska haxen, utan en modell av en tremastad fullriggare från Gävle. Den äldsta tavlan är från 1700-talet och är målad på papper uppklistrad på duk och föreställer Kristi korsfästelse.

Skeppsmalns kapellag ansvarar för kapellets skötsel.
Kapellet kan hyras för vigslar och dop. Kontakta Ann-Christine Lindström 076-8457822

Högbergsgården

Högbergsgården ligger vid kapellet i Skeppsmaln. Den fungerade som "sommarstuga" för en Gävlefiskarfamilj, nämligen Erik Wilhelm Högbergs familj. En av hans söner, Emanuel, även kallad Manne, blev initiativtagare till den sedan 1945 hållna kyrkhelgen i Skeppsmaln. Detta hände i samband med att den restaurerade stugan, bekostad av Manne, flyttades intill kapellet och då invigdes. Denna helg kallades tidigare för Högbergshelgen. Numera kallas den för Skeppsmalndagen och hålls den första helgen i augusti. Högbergsgården förvaltas nu av Grundsunda Hembygsdsförening och är öppen för allmänheten